Key Partners
ABN Amro
Regio Venlo


De circulaire economie: van 'nice to have' naar integraal onderdeel van elk business model

De belangrijkste reden dat de aandacht voor een meer duurzame, circulaire economie sterk is toegenomen, is gelegen in de harde cijfers over het wel en wee van onze planeet. Met een wereldbevolking die snel naar de 9 miljard groeit, gaan er spanningen ontstaan bij het krijgen van toegang tot de noodzakelijke grondstoffen voor grote groepen mensen.

Het gaat echter niet alleen om schaarse grondstoffen. In de zogeheten Sustainable Development goals van de Verenigde Naties zijn 17 doelen opgenomen. Voor bedrijven zien we in de komende jaren een sterke toename van het belang van ‘goed burgerschap’. Een bedrijf is meer dan alleen een instrument om winst te genereren. De noodzaak om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen wordt groter. Zo worden veel bedrijven dan ook steeds meer 'social enterprises'; zij dragen bij aan het realiseren van de door de VN vastgestelde 17 doelen.
Laat u in deze kennis- en inspiratiesessie informeren hoe u circulariteit onderdeel van uw organisatie maakt.

Deze lezing wordt u aangeboden door ABN AMRO en wordt verzorgd door Han Mesters, Sector Banker ABN AMRO.