Key Partners
ABN Amro
Regio Venlo

Mobiliteit in de toekomst

aangeboden door LWV en De Maassche BMW & MINI // zaal: Koperen Kees

aangeboden door LWV en De Maassche BMW & MINI // zaal: Koperen Kees


Mobiliteit in de toekomst

Hoe ziet mobiliteit er in de toekomst uit? Autonoom rijden, elektrisch rijden en cradle 2 cradle auto’s zijn ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt die steeds sneller toenemen. Economische ontwikkelingen en bereikbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en regio’s is essentieel voor de economie. Daarvoor is een fijnmazig mobiliteitsnetwerk nodig waarin alle modaliteiten goed op elkaar zijn afgestemd.

Uit Zuidoost-Nederland komt nu al 35% van de Nederlandse export en 45% van de private R&D investeringen van Nederland. Om de economische kansen van Brainport2020 Zuidoost Nederland en de gunstige Europese ligging van Brabant en Limburg optimaal te benutten is het van cruciaal belang dat de bereikbaarheid verder verbetert, dit kan als overheid en markt elkaar opzoeken en samenwerken. Middel het expertise centrum infrastructuur zet de LWV zich dagelijks in om de bereikbaarheid van Limburg te versterken.

Park now, duurzaamheid en autonoom rijden zijn een paar ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt die een enorme impact hebben op ons rijgedrag. Welke ontwikkelingen zijn voor u van belang en hoe zet o.a. BMW die in de markt.

Deze kennis en inspiratiesessie wordt u aangeboden door de Limburgse Werkgevers Vereniging en De Maassche BMW & MINI.