Key Partners
ABN Amro
Regio Venlo


Trendsportal: Innovatie in Mobiliteit

Krantenkoppen over nieuwe vormen van mobiliteit rollen dagelijks over ons heen, zelfs in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen, dat vanaf 2030 alleen nog emissieloze voertuigen verkocht mogen worden. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere kijk op mobiliteitsbeleid en een andere rol van de overheid daarbij. Nog veel meer dan voorheen is het zaak om samen te verkennen wat ontwikkelingen als elektrisch vervoer (zowel personen- als goederenvervoer), autonome voertuigen en robotisering voor kansen bieden vanuit zowel economisch perspectief als duurzaamheidsoogpunt.

Trendsportal is het antwoord daarop waarin we deze transitie van de overheid, samen met onze partners, aan het verkennen en tegelijkertijd al aan het vormgeven zijn. Invulling geven aan de kansen en opgaven die dit met zich mee brengt.

Deze lezing wordt u aangeboden door Regio Venlo en wordt verzorgd door projectleiders Tom Jacobs en Peter van Wijlick, Regio Venlo.